REALVISION

The ability to see the invisible in Real Estate

Voorkomt en vermindert leegstand

De kantorenmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Veel van deze veranderingen zullen structureel van aard zijn. Zo laat de jarenlange mismatch tussen vraag en aanbod zijn sporen achter door de oplopende leegstand die is ontstaan. Het leegstandsrisico voor eigenaar/ beleggers is flink toegenomen en de leegstaande (traditionele) objecten worden veelal niet opgepakt door de vragersmarkt. Een vraaggestuurde markt vraagt om samenwerking, specifieke aandacht, flexibiliteit, creativiteit n maatwerkoplossingen waarbij de eindgebruiker centraal staat. Elke omgeving, gebouw, gebouweigenaar, gebruiker is uniek. Het gaat ons dan ook om de juiste balans te vinden tussen wensen, kansen en mogelijkheden in functies, geld en techniek.

'De mens is de maat der dingen'

RealVision

RealVision Huisvestingsregisseurs levert een bijdrage om leegstand in uw vastgoedobjecten op een adequate en creatieve manier te voorkomen n te verminderen. De gebruiker staat hierbij centraal welke o.a. zorgdraagt voor een langdurig, optimaal rendement. Wij brengen partijen (overheid/eigenaar/gebruiker) samen en zorgen voor een gedegen advies, vernieuwing, verduurzaming n leven in en rond leegstaande gebouwen/ gebieden. Voor een optimaal en stabiel proces na ingebruikname, monitoren wij periodiek uw vastgoed, de omgeving en de wensen/behoeften van uw gebruiker(s). Daarnaast maken wij (object)beleidsplannen op en kunnen wij u professionele ondersteuing bieden bij de strategiebepaling van uw vastgoed(portefeuille). Het beheer (strategisch/tactisch/operationeel) van uw portefeuille kunnen wij daarnaast ook voor u verzorgen. RealVision Huisvestingsregisseurs wil graag uw vastgoed(portefeuille) geoptimaliseerd houden en creren: voor nu en voor in de toekomst.

whiteatrium